Sunday, October 14, 2007

hello mathematician!

att laga soppa på ett vitkålshuvud måste väl ändå vara = att laga soppa på en spik?

No comments: